Duyurular
 

 

Yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatımızın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bir belde içinde yaşayan veya büyük bir metropolde ikamet eden bireyler, merkezi yönetimden önce yerel yönetim kuruluşları ile temas halindedir. Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi pratiklerinin ve yerel siyasetin geliştiği yegâne kuruluşlardır.  Son yıllarda küreselleşme, yerelleşme, yönetişim, hesap verebilirlik ve hizmet kalitesi gibi kavram ve gelişmeler yerel yönetimlerin önemini bir kat daha artırmıştır.

Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi, ülkemizin AB’ye uyum süreci, toplumsal talepler, kamu yönetiminin iç yetersizlikleri ve modernleşme çabaları, Türkiye’de genel kamu yönetimini olduğu kadar yerel yönetimlerde de yeniden yapılanma sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 yılında ise 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili temel yasalar yenilenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, artık pratik olarak da yerel yönetimlerde, yapı, görev-yetki, işleyiş ve politikalar olarak yaşanan değişimin gözlenmesi imkânlarının ortaya çıktığı söylenebilir.

Yerel Yönetimler Sempozyumunun temel amacı ve konusu, 2003 yılında başlayan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarının ortaya çıkardığı gelişmeleri tartışmak, sorun alanlarını araştırmak ve çözüm önerileri üretmektir. Böylece dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin birikimini de dikkate alarak yerel yönetimler alanındaki teorik ve pratik çalışmalara önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.  2009 yılında yerel yönetim seçimlerinin yapılacak olması dikkate alındığında, seçim öncesi genel bir değerlendirme platformunun oluşturulmasının, kamuoyu açısından da çeşitli yararları söz konusu olabilecektir. Sempozyumun bir diğer amacı da, uygulamacılar, akademisyenler ve diğer ilgili aktörleri bir araya getirmek suretiyle bilgi ve deneyim paylaşılmasına yardımcı olmaktır.

Bu yıl “Yerel Yönetim Reformu” alt başlığıyla birincisi düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun, alt konu başlıkları her yıl değişmek suretiyle, geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir.

İLETİŞİM

Web adresi: www.yerelyonetimler.sakarya.edu.tr

E-posta: yerelyonetimler@sakarya.edu.tr

Tel: +90 264 295 6401-6403-6404-6407

Fax: +90 264 295 62 33

Sakarya Üniversitesi
Serdivan Belediyesi Sakarya İl Özel İdaresi Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü